June 2022

ชาวเกาะแปซิฟิกได้รับ DNA ยุคหินสองเท่า

ชาวเกาะแปซิฟิกได้รับ DNA ยุคหินสองเท่า

ชาวเมลานีเซียนเท่านั้นที่ทราบว่าสืบทอด DNA จำนวนมากจากทั้งนีแอนเดอร์ทัล, เดนิโซแวนส์ นักวิจัยกล่าวว่าชาวเมลานีเซียนในปัจจุบันมีมรดกทางพันธุกรรมสองง่ามของการผสมข้ามพันธุ์แบบโบราณซึ่งยังคงส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา นักพันธุศาสตร์ประชากร Benjamin Vernot ซึ่งเคยเป็นมหาวิทยาลัยวอชิงตันในซีแอตเทิลต่างจากที่อื่น ๆ ในโลกซึ่งพวกเขาได้รับมาจากประชากรสองกลุ่มในยุคหิน นักวิจัยพบว่าอย่างน้อย DNA โบราณบางส่วนนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางชีววิทยาที่สำคัญ DNA...

Continue reading...